กฏและกติกาของตัวแทนจำหน่าย

1. การสั่งซื้อสินค้า การเลือกตัวเลือกการจัดส่ง ตรวจสอบให้ถูกต้อง ข้อมูลการจัดส่งจะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้กำหนด 

2. การชำระเงินทุกครั้งต้องได้รับการอนุมัติจากเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์

3. ราคาสมาชิก จะเป็นราคาสำหรับลูกค้าทั่วไปซื้อสินค้าในราคาพิเศษ ไม่สามารถสร้างใบปะหน้าการขายได้ ส่วนราคาตัวแทนจำหน่าย Dropship จะเป็นการซื้อสินค้าเพื่อส่งต่อไปให้บุคคลที่ 3 จึงต้องระบุชื่อร้านค้าของตัวเอง

4. การขายแบบ Affiliate จะขึ้นอยู่กับกฏและระเบียบของร้านนั้นๆ